Shengyen Ustadan: Sağlıklı Çalışma Tavrı

İnsan hayatını devam ettirmek için yiyecek ve giyeceklerini elde etmek zorundadır. Eski zamanlarda çiftçiler yaşayabilmek için, gün doğumuyla çalışmaya başlar, ancak gün battıktan ancak dinlenirdi. Göçebeler ise hayatlarını devam ettirmek için su ve çimenin peşinde dağlar nehirler aşar, hayvanlarını otlatırdı. Modern insan ise gene hayatını devam ettirmek için işine gidip geliyor, emek harcıyor.

Burdan anlaşılıyor ki, çalışmanın temel hedefi ekmeğini kazanmak, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, sağlık gibi hizmetleri elde etmektir. Öyleyse herkesin işi olmalıdır. Modern insanın çalışma alanları çok çeşitlidir. Eski Çin’de 360 tür meslek olduğu söylenir. Şimdi ise milyonlarca değişik iş kolu var. Hepsinin ortak özelliği bir şeyi kanıtlıyor, yaşayabilmek için alın teri dökmek gerekiyor.

Eğer çalışmak yaşamını devam ettirmek gerekiyorsa, aslında yaşamak için çalışmak şarttır, çalışmak ille de maaş almak için olmamalıdır. Bir çok yerde gönüllüler maaş almadan, ancak gene de çok zor koşullarda çalışmakta. Kimse onların çalışmadıklarını söyleyemez; onlar yalnızca maaşı olmayan bir işte çalışmaktadır. Eğer yaşamdan haz almak istiyorsak, amaç para kazanmak bile olsa, “bir saatte ne kadar kazanıyorum?”, “yaptığım işe göre kazandığım para az mı?” gibi hesaplar yapmaktan kaçınmalıyız. Başkaları yaptığı işle kendi işimizin yoğunluğunu karşılaştırıp, “acaba saflık mı yapıyorum?”, “aynı maşı alıyoruz, acaba ben daha fazla mı çalışıyorum?” dememeliyiz. Eğer “iş iştir” yaklaşımından hareket etmezsek, ne yaparsak yapalım, çalışmak muhakkak haz verici olmayacaktır.

Sağlıklı çalışma tavrı, yalnızca maaşını almak için çalışmak olmamalıdır. Amaç hayatını devam ettirmenin dışında, diğer insanlara hizmet etmek, topluma katkıda bulunmak, toplumun ilerlemesini sağlamak, yine kendi varoluşunun kalitesini arttırmak olmalıdır. İşin kalitesi ve kazanılan paranın miktarı doğru orantılı olmayabilir. Yalnızca çalışma fırsatını ve iş ortamını iyi değerlendirerek, kendi gelişimini sağlamak, diğer insanlarında faydalanmasını sağlayarak, kendine ve diğerlerine yararlı olarak çalışmak mutluluğu getirecektir.

Eğer çalışmayı kitlelere katkıda bulunmanın bir yolu haline getirirsek, çalışmak yoluyla bireyseli ve toplumsalı biraraya getirebilir, hatta şimdiki çevreyle geleceğin tarihini birleştirebiliriz. İşte bu benmerkezci küçük benden, benliksiz büyük bene dönüşümdür. Eğer bu anlayışa ulaşabilirsek, benliğimiz bir dinadamı ya da felsefeci ile aynı düzeye varmış demektir.


Bu metin Sheng-yen Usta’nın “Land of Living” adlı kitabından alınmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !